Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
AKTUALNOŚCI

Zielone światło dla zielonych projektów

Innowacyjne projekty, dobrze służące klimatowi, mają zielone światło Unii Europejskiej i będą w najbliższych latach hojnie wspierane przez Fundusze Europejskie.

Ilustracją tekstu jest grafika, która przedstawia zielone łodygi, które zamiast kwiatów mają na końcu żarówki.

Europa przyjazna środowisku — bezemisyjna, zmierzająca w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, szanująca naturalne zasoby przyrody — to jeden z najważniejszych celów, jakie stawia przed krajami członkowskimi UE. Chodzi między innymi o inwestycje w odnawialne źródła energii, zrównoważony transport, energooszczędne budownictwo czy technologie ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Sukces zielonej transformacji zależy nie tylko od działań systemowych, ale też od biznesu, dla którego wyzwaniem będzie tworzenie rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions, NBS).

 

Dostarczają one równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierają adaptację do zmian klimatu. Przykładami takich inicjatyw są np. ekologiczny transport czy systemy mikrozieleni (parki kieszonkowe, zielone „ściany” w miastach). Działania na rzecz zielonej gospodarki odgrywają też coraz większą rolę w biznesie, przynosząc przedsiębiorcom wymierne korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.

Grafika składa się z trójkolorowego worka. Na górze, na jasnoniebieskim tle, mamy napis „2 miliardy euro” oraz dopisek na zewnątrz worka: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W środku, na niebieski tle, widnieje kwota: 796 milionów euro oraz dopisek na zewnątrz: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Dół worka ma kolor ciemnoniebieski, jest tam kwota 2,2 miliarda euro oraz dopisek: środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

– Transformacja to proces, który jest dla województwa śląskiego wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą – mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. – Nasz region zmienia się bardzo dynamicznie. To efekt współpracy z Unią Europejską i skutecznej implementacji środków, które zmieniają województwo. Stawiamy na wiedzę i potencjał ludzki, które są naszą siłą. Zależy nam na tym, żeby zbudować region zielony, ekologiczny i oparty na nowych technologiach i innowacjach. Przed nami największe w historii środki, pochodzące z Unii Europejskiej, w wysokości ponad 5 mld euro, które pozwolą nam wykonać kolejny krok w stronę zielonego i nowoczesnego województwa śląskiego – podkreśla.

Na fotografii znajduje się młoda kobieta, stojąca w miejscu na rowerze. Na uszach ma słuchawki, rękami obsługuje zaś tablet.

Biznes coraz bardziej eko

Ekologiczna rewolucja zmusza przedsiębiorców do przestawienia działalności na bardziej przyjazną dla środowiska. To wyzwanie przynosi wiele biznesowych szans. Jedną z nich jest możliwość poprawy pozycji rynkowej. Przedsiębiorcy mogą rozszerzać paletę produktów i usług, dodając proekologiczne elementy i wpisując się tym samym w zmieniające się gusta klientów.

Mogą też postawić na rozwój nowych technologii, produktów i usług, związanych z gospodarką przyjazną naturze. Dla niektórych firm może to być szansa swoistego awansu, oferowania bardziej zaawansowanych i dochodowych produktów. Zresztą rosnąca liczba inwestycji prośrodowiskowych, które są krokiem do transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, pokazuje, że proces zmian już się zaczął.

Teraz czeka nas tylko jego intensyfikacja. W dostosowywaniu się do wyzwań zielonej gospodarki region wspierać będą środki z unijnego budżetu.

Ilustracja ma niebieskie tło. Znajdują się tam elementy graficzne: świecąca żarówka, mikroskop i laboratoryjne fiolki, monety euro, budynek z panelami fotowoltaicznymi i wiatrakami. Treść jest następująca: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną zainwestowane między innymi w takie obszary, jak: Priorytet pierwszy – Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, około 375 milionów euro, infrastruktura badawcza, innowacje cyfrowe w MŚP, promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, prace badawczo-rozwojowe i innowacje w przedsiębiorstwach oraz organizacjach badawczych. Priorytet dziesiąty – Fundusze Europejskie na transformację, około 2,2 miliarda euro, wsparcie MŚP i dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji, badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji, wykorzystanie terenów zdegradowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kierunek: transformacja

Ilustracją do tekstu jest zdjęcie, na którym znajduje się dwóch mężczyzn w ubraniach roboczych i ochronnych kaskach, którzy montują panele fotowoltaiczne.

Filarem Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 jest zielona transformacja, która ma się przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W praktyce oznacza to równowagę między emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem. Niezbędne jest więc odejście od węgla i podążanie w stronę odnawialnych źródeł. Umożliwi to między innymi pomoc ze strony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) — nowego instrumentu Polityki Spójności UE, którego celem jest łagodzenie skutków przemian gospodarczych w regionach węglowych.

 

Nasze województwo otrzymało z FST ponad 2,2 mld euro. Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w efektywność energetyczną i wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych, a także w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz w laboratoria badawcze. Fundusz wspierać będzie też pracowników sektora wydobywczego w przekwalifikowywaniu się na potrzeby zielonej gospodarki. W nowym programie regionalnym środki z FST wydatkowane będą w ramach Priorytetu X – Fundusze Europejskie na transformację.