Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
PORADY

Zawnioskuj o zaliczkę. Jak rozwinąć swoją firmę dzięki Funduszom Europejskim?

Czy wzięcie zaliczki w projekcie unijnym jest możliwe? Teraz już tak! Dzięki tej zmianie realizacja projektu będzie o wiele łatwiejsza i zachowasz płynność finansową.

Na grafice ilustrującej tekst widzimy mężczyznę w garniturze i pod krawatem, z parasolem, który ostrożnie porusza się wśród konturów klocków.

Czy w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości można dostać zaliczki? To było jedno z najczęściej zadawanych nam pytań. Teraz odpowiadamy twierdząco — tak będzie w przypadku niektórych konkursów. Jeśli w danym naborze przewidziane są zaliczki, szczegółowe zasady ubiegania się o nie i zasady rozliczania znajdziesz w paragrafie 6a wzoru umowy o dofinansowanie.

Ile procent dofinansowania możesz wziąć w formie zaliczek?

Łącznie w formie zaliczek możesz otrzymać 90% całkowitej kwoty dofinansowania projektu, natomiast jedna transza obejmie maksymalnie 40% dofinansowania. Wnioski o zaliczkę są weryfikowane i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może odmówić udzielenia zaliczki lub ją pomniejszyć, jeśli kwota będzie niezasadna w stosunku do zaplanowanych wydatków.

Zapamiętaj, że w ramach projektu musisz założyć konto przeznaczone wyłącznie do obsługi zaliczek. Nie możesz dokonywać transferu środków z zaliczki na inny rachunek, nawet jeśli jesteś jego właścicielem.

Na to konto będą wpływały zaliczki, z niego będziesz dokonywał płatności za wydatki poniesione w ramach projektu. Dlatego do wniosku rozliczającego zaliczkę zawsze musisz dołączyć wyciągi z rachunku bankowego obsługującego zaliczki za okres, którego on dotyczy.

 

Odsetki bankowe, które powstaną na skutek przechowywania na rachunku bankowym (kapitalizacja odsetek) środków dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, muszą być wykazane we wnioskach o płatność. Podlegają one zwrotowi lub zostaną o nie pomniejszone kolejne transze.

Kiedy możesz otrzymać zaliczkę w projekcie unijnym?

Wniosek o zaliczkę będziesz składać nie częściej niż raz na sześć miesięcy. O pierwszą transzę możesz się ubiegać w dniu podpisania umowy. Warunkiem otrzymania kolejnej jest zawsze zwrot niewykorzystanych środków lub — zaakceptowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości — rozliczenie przynajmniej 70% przekazanej wcześniej transzy zaliczki.

Jedną transzę zaliczki możesz rozliczyć maksymalnie w dwóch wnioskach.

Zaliczki musisz zwrócić lub rozliczyć do jednego roku i czternastu dni od daty przekazania środków na Twoje konto. Pamiętaj, że po upływie czternastu dni od tego terminu od środków pozostałych do rozliczenia zostaną naliczone odsetki, jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków na rachunek bieżący do dnia złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę lub do dnia zwrotu niewykorzystanej części zaliczki. Zwróć także uwagę, że jeśli 1 rok i 14 dni wykraczają poza termin zakończenia realizacji projektu, obowiązuje Cię termin zakończenia projektu.

Fotografia przedstawia mężczyznę w garniturze, trzymającego w dłoniach monety, z których wyrasta drzewo.

Duże projekty a zaliczki z Funduszy Europejskich

Gdy suma wszystkich transz zaliczki przekracza 10 milionów złotych, musisz przedstawić dodatkowe zabezpieczenie zaliczki, na przykład poręczenie bankowe, gwarancję bankową, weksel czy hipotekę wraz z cesją praw. Dokładny katalog form zabezpieczających znajdziesz w paragrafie 10a wzoru umowy o dofinansowanie. Konieczne jest też złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Wysokość dodatkowego zabezpieczenia wynosi 150% wartości najwyższej transzy zaliczki. Zostaje ono ustanowione na okres od dnia złożenia wniosku o zaliczkę, której wartość wraz z pozostałymi dotychczas wypłaconymi transzami przekroczy 10 milionów złotych, do co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

Wyjątki

Nie otrzymasz zaliczek, jeśli:

  • dokonasz cesji wierzytelności
  • nie dostarczysz wszystkich wymaganych dokumentów w terminie i zawrzesz umowę o dofinansowanie w oparciu o porozumienie.

Po wypełnieniu postanowień porozumienia możesz złożyć wniosek o zaliczkę.