Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
NABORY

Niemal 237 milionów złotych dotacji z początkiem roku

Przed nami kolejna, potężna porcja unijnego wsparcia. W pierwszym kwartale 2024 roku ogłoszone zostaną dwa ważne konkursy. Sprawdźcie, na co będzie można pozyskać pieniądze.

Zdegradowane tereny – rewolucyjne zmiany

Niebagatelna kwota niemal 170 milionów złotych czeka na przedsiębiorców planujących zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Śląskie jest regionem, w którym industrializacja odcisnęła swoje piętno. Od lat biznes i samorząd podejmują działania, aby zatrzymać proces degradacji. W efekcie nasze województwo w ubiegłej dekadzie zyskało nowoczesne przestrzenie postindustrialne. Kwitnie w nich nowe życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Wciąż jednak mamy sporo terenów czekających na swoją szansę. Urbaniści podkreślają, że do pobudzenia gospodarczego obszarów zdegradowanych kluczowe jest współdziałanie w trzech aspektach: przestrzennym, gospodarczo-ekonomicznym i społecznym.

Zdjęcie zostało wykonane z lotu ptaka. Przedstawia dwie stalowe wieże szybowe kopalni, budynki nadszybia oraz inne obiekty zabudowy, a także tereny zielone.

W konkursie wsparcie przeznaczone zostanie na inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów pogórniczych i poprzemysłowych. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające nadanie zniszczonym obszarom nowych funkcji – kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, a także przyczyniające się do realizacji założeń Nowego Europejskiego Bauhausu.

Mniej znaczy więcej

Koncepcja Nowego Europejskiego Bauhausu nawiązuje do wpływowej niemieckiej szkoły projektowania założonej przez Waltera Gropiusa na początku XX wieku w Weimarze. Zrzeszała ona artystów, projektantów, architektów i rzemieślników. Ich działalność była odpowiedzią na ówczesne wyzwania związane z przemianami społecznymi i przemysłowymi.

 

Projektanci wypracowali charakterystyczny styl, w którym „mniej znaczy więcej”, a „forma wynika z funkcji”. Obiekty czy przedmioty charakteryzowały się funkcjonalnością, prostotą, wykorzystaniem praktycznych i użytkowych form kubistycznych i geometrycznych kształtów oraz regularnych form. Kluczowe było również sięgnięcie po innowacyjne materiały – cement i stal. Dziś, po ponad stu latach od rewolucji projektantów, Europa znów staje przed potrzebą opracowywania nowych rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych, projektowych, które byłyby odpowiedzią na palące kwestie związane chociażby ze zmianami klimatycznymi. Dlatego Nowemu Europejskiemu Bauhausowi przyświecają trzy podstawowe wartości: zrównoważony rozwój, funkcjonalność połączona z estetyką, jakością i stylem oraz włączenie społeczne. Przed przedsiębiorcami pojawia się więc spore wyzwanie dostosowania zgłaszanych projektów do założeń Nowego Europejskiego Bauhausu. Warto jednak podjąć ten trud, gdyż wprowadzi to nową jakość w kreowaniu przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i odpowiadającej na wyzwania klimatyczne.

Na infografice znajduje się między innymi, po prawej stronie, zarys województwa śląskiego, z zaznaczonymi podregionami: bytomskim, sosnowieckim, gliwickim, katowickim, tyskim, rybnickim i bielskim. Po lewej zaś widoczny jest symbol budynku, z którego wychodzą cztery kreski biegnące do kolejnych symboli: kultury, sportu, siłowni i odpoczynku.

Pogoda dla cyfrowych innowatorów

Wiosna przyniesie z kolei szansę pozyskania unijnych środków przedsiębiorcom, którzy wiedzą, że sukces nie zależy wyłącznie od sprawnego zarządzania, ale także trafnego odczytywania trendów przyszłości i odważnego inwestowania w nowoczesne, choć często ryzykowne, rozwiązania.
Aby innowacyjne pomysły odniosły rynkowy sukces, niezbędna jest ich szybka inkubacja, sprawne testowanie, a następnie efektywna komercjalizacja.

 

Tu z pomocą przedsiębiorcom przychodzą Fundusze Europejskie.
W konkursie na wsparcie liczyć będą mogły firmy planujące wprowadzenie na rynek innowacji cyfrowych.
W dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę, szybkość przekazywania danych i ich dostępność ma kluczowe znaczenie w budowaniu konkurencyjności firm.

Grafika przedstawia dłoń, która trzyma interaktywną kulę ziemską, po której płyną liczne połączenia między symbolami, między innymi satelity, sztucznej inteligencji, komputerów czy sieci.

Środki będzie można przeznaczyć na wprowadzanie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych, związanych między innymi z automatyzacją procesów biznesowych i cyberbezpieczeństwem.
O fundusze mogą ubiegać się zarówno firmy usługowe, jak i produkcyjne.

Warto dobrze się przygotować do zbliżającego się konkursu, bo dostępna pula środków to niemal 67 milionów złotych.

Z prawej strony infografiki znajduje się zarys województwa śląskiego. Z lewej zaś symbol budynku fabrycznego, z którego wychodzą linie prowadzące do innych symboli: dłoni wciskającej przycisk, zdalnie sterowanego robota, dłoni trzymającej żarówkę i zaawansowanego komputera.