Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
PORADY

Krytyczne kryteria

Chcesz, by Twój projekt, złożony w naborze „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – Mikroiwestycje”, został wysoko oceniony? Za te kryteria otrzymasz dodatkowe punkty.

Grafika ilustrująca tekst ukazuje dłonie mężczyzny na klawiaturze laptopa, z której wychodzi interaktywny obraz przedstawiający pliki tekstowe.

UTWORZENIE MIEJSC PRACY

Pamiętaj, że miejsca pracy muszą mieć związek z realizowaną przez Ciebie inwestycją.

WDROŻENIE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Projektuj zrównoważone produkty, zapobiegaj powstawaniu odpadów, stosuj obieg zamknięty w procesach produkcyjnych.

Fotografia przedstawia ustawione w polu wiatraki produkujące ekologiczną energię.

WYKORZYSTANIE OZE

Inwestuj w źródła energii odnawialnej, zapewniaj większą samowystarczalność pod względem zasobów energetycznych.

Na zdjęciu jest elegancko ubrany młody mężczyzna, trzymający nad sobą, w prawej ręce, trzy połączone ze sobą puzzle, z napisami: Idea, Creative, Business.

EFEKTYWNOŚĆ

Sprawdź, czy Twój projekt wpisuje się w regionalne specjalizacje wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego, prowadzi do dywersyfikacji produkcji, świadczenia nowych usług lub zasadniczej zmiany procesu produkcji.
A może zamierzasz wykorzystać doświadczenia zastosowane w regionach górniczych, które już przechodziły lub przechodzą proces transformacji?

ODEJŚCIE OD BRANŻY OKOŁOGÓRNICZEJ

Jeśli dotychczas działałeś w branży okołogórniczej, a Twój projekt przyczyni się do przebranżowienia, zastanów się nad wejściem na nowe rynki.

MIEJSCE REALIZACJI W GMINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OSI DLA OBSZARU FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSPORMACJI

Zrealizuj projekt na terenie gmin wchodzących w skład OSI dla obszaru Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

MIEJSCE REALIZACJI NA TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH, W TYM POGÓRNICZYCH ZGODNIE Z BAZĄ OPI-TPP 2.0.

Zrealizuj projekt na terenach poprzemysłowych figurujących w bazie OPI-TPP 2.0.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU

Zastanów się, czy Twój projekt jest komplementarny z innym na terenie tej samej gminy lub gminach ościennych.

WPŁYW PROJEKTU NA GOSPODARKĘ REGIONU

Twój projekt powinien w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. Sprawdź, czy Twój Urząd Skarbowy mieści się w województwie śląskim.

Zapamiętaj!

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryteriów, musisz w dokładny sposób opisać poszczególne elementy, by oceniający nie miał wątpliwości.

Maksymalnie możesz otrzymać aż 31 dodatkowych punktów.
Kryteria oceny wyboru projektów znajdziesz wśród dokumentów dotyczących naboru.