Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
NABORY

Czeka na Was ponad 176 milionów złotych

Na spory zastrzyk finansowy liczyć mogą przedsiębiorcy planujący mikroinwestycje dotyczące zielonej transformacji. Nabór ruszy 5 września.

Ilustracja przedstawia małego chłopca w okrągłych okularach, z zaciekawioną miną, stojącego na pomniejszonej kuli ziemskiej porośniętej drzewami.

Dziś, kiedy zmiany klimatyczne dostrzegamy gołym okiem, nie możemy już sobie pozwolić na ignorowanie ekosystemu, bo wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Dlatego Europa przyjazna środowisku to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej na najbliższe lata. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Europejski Zielony Ład – strategia, której celem jest osiągnięcie na Starym Kontynencie do 2050 r. neutralności klimatycznej. Państwa członkowskie powinny zmierzać w kierunku zielonej transformacji, czyli gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej i szanującej naturalne zasoby przyrody.

 

W efekcie w nowym programie regionalnym największy nacisk położony jest na ochronę klimatu i działania związane z transformacją energetyczną regionu. W procesie przekształcania gospodarki województwa śląskiego — z opartej na surowcach kopalnych w zeroemisyjną i neutralną klimatycznie — istotną rolę do odegrania mają przedsiębiorcy. Dla biznesu inwestycje proekologiczne mogą być kluczem do wyróżnienia się na tle konkurentów i wprowadzania na rynek nowatorskich produktów i usług.

 

Zachętą do aktywnego włączenia się w proces zielonej transformacji ekologicznej są unijne środki. Pierwszy nabór na tak zwane makroinwestycje, przyczyniające się do łagodzenia skutków przemian energetycznych regionu, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Teraz przyszedł czas na mikroinwestycje.

Nabór w ramach Działania 10.3 ruszy już 5 września. Na rozdysponowanie czeka ponad 176 milionów złotych. Minimalna wartość dofinansowania, jaką można otrzymać, to 500 tysięcy złotych. Środki z Funduszy Europejskich będzie można przeznaczyć między innymi na inwestycje pomagające zmienić profil działalności. Premiowanie będą też działania związane z wprowadzaniem na rynek produktów i usług neutralnych dla klimatu. Szansę mają także projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie istniejących. Na unijną pomoc mogą liczyć również przedsięwzięcia ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. Ponadto wsparcie trafi do firm planujących efektywne gospodarowanie zasobami i recykling.

 

Składając dokumenty, przedsiębiorcy muszą pamiętać, że zgłaszane projekty powinny być zrealizowane w jednym z siedmiu podregionów województwa śląskiego (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim). W ten sposób biznes dołoży swoją cegiełkę do zmiany obszarów dotąd kojarzonych z przemysłem wydobywczym na bardziej ekologiczne i przyjazne naturze.

Nabór trwa do 26 września. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.