Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.

Zielony Ład w województwie śląskim: Zmiana regionu dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji 

Grafika przedstawia przejście szarych, czarnych kopalni w zielony, radosny nowy klimat. Lewa strona grafiki przedstawia ustawione czarne kominy, fabryki, elektrownie na żółtym tle. Prawa strona grafiki prezentuje zieloną przyrodę, rzekę, wiatraki, latający balon. W tle widoczny zarys dużego miasta.

Zmieniający się Górny Śląsk i jego obszary stają przed szansą na nowe oblicze – zielone, dynamiczne, pełne nadziei. Za sprawą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), region kontynuuje zmianę osi rozwoju, tworząc przestrzeń, gdzie tradycja i nowoczesność wzajemnie się przenikają, a przyszłość rysuje się w zielonych odcieniach.

 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest wsparcie regionów Unii Europejskiej (UE) najbardziej dotkniętych przejściem na gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla. Jednym z celów funduszu jest pomoc w przemienieniu się przedsiębiorstw działających zwłaszcza w branży okołogórniczej. Wspiera on  pracowników firm przechodzących transformację oraz przedsiębiorstwa, które dotychczas współpracowały z firmami zmieniającymi swoje kompetencje. Przykładowo, pralnie czyszczące uniformy górnicze muszą zmienić swoją specjalizację i otrzymują wsparcie na zakup odpowiedniego sprzętu czy też na promocję firmy w związku z pozyskaniem nowych klientów (np. z branży hotelowej). Kolejnym celem założonym przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jest wspieranie inwestycji w nowe zielone technologie.

Specyfika regionu województwa śląskiego a Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Górny Śląsk to region, gdzie przemysł węglowy przez lata stanowił kluczowy filar gospodarki. Proces transformacji następuje od wielu lat. Jednak Fundusz daje dodatkowe możliwości wsparcia, w szczególności dla nowych branż oraz poszukiwania możliwości rozwoju dla firm z branży okołogórniczej w celu poprawienia sytuacji na rynku. Pomimo ogromnego potencjału regionu, transformacja wymaga skoordynowanych działań na wielu poziomach – od lokalnych samorządów, przez przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu aż po samych mieszkańców.

Jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wspiera przedsiębiorczość w naszym regionie?

W obliczu zmian, jakie niesie ze sobą transformacja, przedsiębiorcy na Górnym Śląsku mogą odkryć nowe możliwości rozwoju. Oto, jak fundusz może pomóc lokalnym firmom:

Finansowanie Ekoinnowacji

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dotacji na rozwój produktów i usług zmniejszających wpływ na środowisko, co otwiera drogę do ekspansji na nowe rynki i zwiększenia konkurencyjności.

Przekwalifikowanie i rozwój kompetencji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wspiera programy szkoleniowe i edukacyjne, jakie umożliwiają pracownikom nabywanie nowych umiejętności. Dla przedsiębiorców to szansa na rozwój zespołu gotowego do pracy w nowych branżach.

Poprawa Efektywności energetycznej

Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na modernizację technologiczną, która przyczyni się do obniżenia zużycia energii i zwiększenia efektywności produkcyjnej.

wsparcie dla start up

Programy wsparcia i finansowania są dostosowane do potrzeb start-upów i mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, pomagając im w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań oraz w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Rola Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w transformacji

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to miejsce, gdzie możesz otrzymać informacje, w jaki sposób uzyskać wsparcie finansowe na zrealizowanie własnych pomysłów. Otrzymasz pomoc przy składaniu wniosku, a także późniejsze wsparcie w trakcie realizacji projektów. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dzięki swojej ofercie napędza do działania oraz inspiruje do kreowania zielonej przyszłości. Jednostka samorządowa wspiera firmy w przekwalifikowaniu ich działalności, promując przejście na bardziej zbalansowane i ekologiczne modele biznesowe.

 

Dodatkowo Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wspomaga przedsiębiorców w realizowaniu transformacji, pozwalając stworzyć nowe miejsca pracy i utrzymać już istniejące. Instytucja promuje przykłady dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wspieranych przez dostępne fundusze, między innymi na rozwinięcie zaplecza badawczo-rozwojowego czy zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Przekształcenie sektora okołogórniczego

Odgrywa ważną rolę w przekształcaniu sektora okołogórniczego Śląska i całego regionu, pomagając przedsiębiorstwom dostosować się do zmieniających się realiów rynkowych i środowiskowych. Wspiera ono firmy w dywersyfikacji ich działalności, promując przejście na bardziej zrównoważone i ekologiczne modele biznesowe.

Rozwój kapitału ludzkiego

Centrum skupia się na przekwalifikowaniu pracowników sektora węglowego i okołogórniczego, dając im nowe możliwości zatrudnienia. Rola Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w transformacji gospodarczej regionu jest zatem wielowymiarowa.

Promocja przedsiębiorczości

Instytucja promuje przykłady dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wspieranych przez dostępne fundusze. Zachęca oraz pomaga przedsiębiorcom w uzyskiwaniu finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną.

Ilustracja przedstawia miasto po Zielonej transformacji. Na pierwszym planie widać zielone drzewa, latające ptaki, piekną trawę, nowoczesne budynki i wiatraki. Na drugim planie widoczne piękne, żółte słońce oraz zarys miasta.

W ramach „Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027″ przez jednostkę zostały przeprowadzone nabory:

  • Nabór FESL.10.04-IP.01-002/23, dzięki któremu duże przedsiębiorstwa miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy. Zostało złożonych 8 wniosków, z których wszystkie otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę około 125,8 mln zł.
  • Nabór FESL.10.03-IP.01-026/23 dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, jaki wspierał inwestycje w nowe technologie, modernizację infrastruktury, szkolenia pracowników. Z 201 złożonych wniosków, 92 otrzymały dofinansowanie na kwotę blisko miliarda złotych.
  • Nabór FESL.10.03-IP.01-058/23 skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP umożliwiający wprowadzenie nowych neutralnych dla klimatu produktów, zdobycie nowych rynków
    i stworzenie nowych miejsc pracy. Złożonych zostało 457 projektów na kwotę dofinansowania 364 mln PLN.
  • Nabór FESL-10.01.IP.01-100/24 został przeprowadzony dla przedsiębiorstw chcących zagospodarować tereny poprzemysłowe, zdegradowane, zdewastowane. Zostały złożone 33 wnioski
    na wartość dofinansowania 165,4 mln zł.
Infografika nosi tytuł

Odkrywanie nowych horyzontów: Twoja rola w zielonej rewolucji

Zielona przyszłość Górnego Śląska nie jest już tylko marzeniem – to nasza wspólna misja. Razem, dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, piszemy nowy rozdział naszej historii, w której zieleń jest kolorem przyszłości. Dołącz do nas w tej podróży!