Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.

Twój czarny koń – ,,Kryteria wyboru projektów” w naborze 10.2

Jeśli martwisz się, że mimo ciężkiej pracy włożonej w przygotowanie wniosku, nie uzyskasz dofinansowania, przejrzyj „Kryteria wyboru projektów”. Dzięki nim dowiesz się, co zrobić, aby uzyskać wsparcie. W przypadku kryteriów merytorycznych masz duże pole do popisu — za punktowane możesz otrzymać aż trzydzieści trzy punkty.

Ilustracja przedstawia scenę w stylu biznesowym. Po lewej stronie znajduje się fabryka z kominami emitującymi dym. W centralnej części obrazu widzimy dużą listę kontrolną na klipbordzie, na której zaznaczone są wszystkie punkty. Po lewej stronie klipborda stoi mężczyzna w garniturze, który wskazuje na listę z zadowoleniem. Po prawej stronie znajduje się kobieta w okularach i eleganckim stroju, która przesuwa dużą figurę konia szachowego w stronę klipborda. W tle po prawej stronie widać farmę wiatrową i zbiorniki przemysłowe, symbolizujące nowoczesne technologie i zrównoważony rozwój.

Zielone podregiony górnicze

Dążymy do transformacji gospodarki województwa śląskiego. Ważna jest dla nas ekologia, inteligenta gospodarka i miejsca pracy, więc Twój projekt powinien uwzględniać te kwestie. Sprawdź także, czy miejsce realizacji projektu znajduje się w jednym ze wskazanych podregionów: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim.

 

Jeśli prowadzisz dominującą działalność w branży górniczej albo okołogórniczej, zamierzasz się przebranżowić i zdobyć nowe rynki, otrzymasz 3 punkty. W „Kryteriach wyboru projektów” znajdziesz definicję branży okołogórniczej.

Grafika przedstawia trzy zasady o których warto pamiętać podczas składania wniosku: Zaplanuj margines błędu Ekspert może dokonać korekty przedstawionych przez Ciebie wydatków o 20%, jeśli uzna je za niezasadne albo podane przez Ciebie kwoty będą zawyżone w stosunku do cen rynkowych. Uważaj, ponieważ to pomniejszenie może wpłynąć na to, że nie osiągniesz wymaganego minimalnego limitu dofinansowania. Jego wartość musi wynosić co najmniej 1 mln zł w przypadku mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, a 2 mln zł, jeśli projekt składany jest przez duże przedsiębiorstwo. (Ilustracja: ekspert siedzący przy biurku, mężczyzna stojący przed nim). Pamiętaj o efekcie zachęty Nie rozpoczynaj projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji nie uzyskasz wsparcia z Funduszy Europejskich. (Ilustracja: dwie osoby przeglądające dokumenty przy dużej śwince skarbonce z monetami i wykresami). Badaj i eksperymentuj Możesz zaplanować realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Pamiętaj, że musisz mieć zakończony drugi poziom gotowości technologicznej, ponieważ projekt może obejmować poziomy od trzeciego do ósmego (z jednym wyjątkiem, o którym przeczytasz poniżej). Jeśli masz już doświadczenie w prowadzeniu badań, pracowników zajmujących się nimi albo własny dział badawczo-rozwojowy, zyskujesz szansę na kolejne punkty. Wyższe miejsce w rankingu zapewni Ci także podniesienie kompetencji pracowników, zatrudnienie nowych, zaangażowanie badaczy, wzrost konkurencyjności czy cyfryzacja procesów badawczych. (Ilustracja: badacze przy mikroskopie, kobieta z plikiem dokumentów)

Marzysz o module wdrożeniowym?

To możliwe, ale tylko wtedy, jeśli Twoja firma jest „misiem”, czyli mikroprzedsiębiorstwem, małą albo średnią firmą. Projekt musi także być zgodny z definicją inwestycji początkowej z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia Komisji 651/2014. W przypadku modułu wdrożeniowego weź pod uwagę także dziewiąty poziom gotowości technologicznej.

 

Pamiętaj, że wydatki kwalifikowalne dotyczące wdrożenia wyników prac muszą wynosić mniej niż 50% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych. Ta wartość nie może zostać przekroczona także w przypadku wprowadzenia przez eksperta korekty wydatków. Jeśli tak się zdarzy, ekspert będzie musiał pomniejszyć wydatki przeznaczone na moduł wdrożeniowy.

 

Wybierz właściwy typ inwestycji początkowej. Może to być zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja istniejącego zakładu, utworzenie nowego zakładu lub zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

 

Za realizację modułu wdrożeniowego otrzymasz 2 punkty. Z kolei jeśli utworzysz miejsca pracy bezpośrednio z nim związane, masz szansę na kolejne 2 lub 4 punkty.

Podsumuj rezultaty

Każdy z etapów projektu musi kończyć się osiągnięciem zakładanego w projekcie efektu. Powinieneś wskazać co najmniej dwa kamienie milowe — jeden w przypadku prac przemysłowych i jeden po przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ilustracja przedstawia trójkę ludzi pracujących nad projektem. Po lewej stronie mężczyzna w koszuli z krawatem prezentuje dane na dużym flipcharcie z wykresami, trzymając wskaźnik i teczkę z dokumentami. Po prawej stronie kobieta w garniturze trzyma duży element układanki (puzzle), podczas gdy drugi mężczyzna, ubrany formalnie, stoi na drabinie i również dopasowuje inny duży element układanki. W tle widoczne są symbole zębatek, żarówki i szkła laboratoryjnego, symbolizujące innowację, współpracę i badania naukowe.

Moje czy nie moje?

Kładziemy duży nacisk na dbałość o ochronę własności intelektualnej. Powinieneś mieć pełne prawa do prowadzenia badań i ich wdrożenia oraz zapewnić ochronę tych praw w czasie realizacji projektu. Jeśli posiadasz wzory użytkowe i przemysłowe, patenty, znaki towarowe, oznaczenia pochodzenia lub jesteś w trakcie ich zdobywania, możesz otrzymać dodatkowe punkty. Najwyżej punktowane są te związane z zielonymi branżami.

 

Poziom dofinansowania usług zewnętrznych takich jak uzyskanie i walidacja patentów i praw ochronnych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych dotyczących wszystkich usług zewnętrznych. Duże firmy otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis, natomiast pozostałe na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) numer 651/2014.

 

Jesteś roztargniony?

Sprawdź, czy dołączyłeś choć jeden poprawny załącznik obligatoryjny. Powinien on być kompletny, aktualny, sporządzony we właściwym formularzu, wydany przez odpowiedni organ. Jeśli tego nie zrobisz, nie uzyskasz dofinansowania.

Uwzględnij zgodność z planami rozwoju województwa śląskiego

Ilustracja pod tytułem Zostań społecznikiem: Dwa punkty mogą zaważyć o przyznaniu dofinansowania. Stwórz projekt, który uwzględni potrzeby innych. Masz szerokie możliwości — od działania na rzecz lokalnej społeczności, przez rozwiązywanie problemów społecznych, edukację, wyrównywanie szans pracowników, po kwestie związane z działaniem Twojej firmy, takie jak raporty, systemy zarządzania czy stosowanie odpowiednich oznaczeń na produktach. Na ilustracji dwie osoby współpracujące przy biurku, gdzie jedna siedzi przed komputerem, a druga stoi obok i wskazuje coś na ekranie. W tle widoczne są ikony symbolizujące edukację, analizę danych oraz pracę zespołową.
Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na kryteria rozstrzygające, które są wyjątkowo istotne, gdy kilka firm osiągnie tę samą liczbę punktów. Należą do nich zgodność z zielonymi branżami oraz realizacja projektu partnerskiego. Jeśli pierwsze z nich nie pozwoli na podjęcie decyzji, wzięte pod uwagę zostanie także drugie.
Promujemy zielone branże Aż cztery punkty możesz zyskać, jeśli Twój projekt będzie dotyczył takich branż, jak: biopaliwa, energia odnawialna, gospodarka o obiegu zamkniętym, budownictwo pasywne i energooszczędne. Wykaz wszystkich dziedzin znajdziesz w „Kryteriach wyboru projektów”. Zwróć uwagę na to, że wykluczona z nich jest biomasa leśna. (Ilustracja: kobieta w żółtej bluzce i czarnej spódnicy trzymająca lupę, patrząca na tablicę z wykresami. W tle znajduje się duża zielona cyfra "4" oraz ikony symbolizujące zieloną energię, biopaliwa, gospodarkę o obiegu zamkniętym i energooszczędność.)
Znajdź partnera naukowego
Korzyści to nie tylko możliwość wymiany myśli w trakcie prowadzenia badań, ale także dwa dodatkowe punkty. Zapamiętaj, że przedsiębiorstwo może mieć dwóch partnerów takich jak: jednostki naukowe, instytuty badawcze i uczelnie. W ramach partnerstwa odrębne podmioty nawiązują współpracę. Beneficjentem jest partner wiodący, czyli przedsiębiorstwo.

(Ilustracja: dwaj mężczyźni w garniturach podają sobie ręce, symbolizując nawiązanie partnerstwa. W tle znajdują się symbole naukowe, takie jak DNA, atom oraz kolba laboratoryjna.)

Dokumentację naboru znajdziesz na stronie Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.