Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
PORADY
Grafika przedstawia zielone miasto. Z traw i zarośli wyrastają zabudowania – domy, bloki i wieżowce, a także wiatraki. Z nich zaś, wyrastają kolejne drzewa. Za miastem rozciąga się zielone wzgórze.

Europejski Zielony Ład — dążymy do neutralności klimatycznej dzięki funduszom unijnym

Europejski Zielony Ład sprawia, że stary kontynent wyprzedza światowe trendy. Zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie zanieczyszczone środowisko. Plany są niezwykle ambitne — do 2030 roku obniżamy emisję gazów cieplarnianych o 55 procent w porównaniu z czasem sprzed 40 lat, a do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Europejski Zielony Ład, jako plan stworzenia zrównoważonej gospodarki, pomoże nam w przeprowadzeniu ekologicznej rewolucji i osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Infografika nosi tytuł: Cele strategii Europejski Zielony Ład. Jej środek to żarówka rosnąca na łodydze. Dolna część to różne ekologiczne motywy: wiatraki, panele fotowoltaiczne, zwierzęta, owady i rzeka, elektryczne samochody czy sadownicy. Po lewej stronie znajduje się kolumna tekstu: Neutralność klimatyczna: ogranicz emisję gazów cieplarnianych; Czysta energia: odejdź od wykorzystania węgla, zastosuj innowacyjne technologie i nowoczesną infrastrukturę, zadbaj o dobrą charakterystykę energetyczną budynków; Ochrona środowiska: wprowadź gospodarkę o obiegu zamkniętym, zredukuj wytwarzanie odpadów, chroń bioróżnorodność i ekosystemy. Po prawej stronie znajduje się druga kolumna tekstu: Zdrowy system żywnościowy: zmniejsz ślad środowiskowy i klimatyczny związany z produkcją i transportem żywności, dbaj o wysoką jakość produktów, nie marnuj żywności; Wydajny transport: dąż do niskiej emisji; Nowoczesny przemysł: oszczędzaj surowce, korzystaj z rozwiązań cyfrowych, twórz innowacyjne modele biznesowe, prowadź badania i rozwój i stymuluj transformację.

Stań się zieloną firmą!

• Nie kupuj tego, co przyczynia się do zwiększania ilości odpadów.
• Zmniejsz liczbę używanych rzeczy i zweryfikuj listę tych, które uważasz za niezbędne.
• Nie wyrzucaj zbyt szybko, wymieniaj się produktami lub przekazuj je tym, którzy ich potrzebują.
• Staraj się naprawiać przedmioty, jeśli zniszczenia nie są wielkie.
• Segreguj odpady i przyczyniaj się do przetwarzania surowców wtórnych
• Nie marnuj jedzenia i oddawaj resztki na kompost.

Europejski Zielony Ład — założenia. Wszyscy pilnują śladów i zasad

Niektóre firmy będą zobowiązane do składania raportów na temat oddziaływania na klimat, w tym obniżenia śladu węglowego, gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony bioróżnorodności, zapotrzebowania na wodę, wytwarzanych zanieczyszczeń, kwestii społecznych i pracowniczych, między innymi uczciwego wynagradzania oraz równości szans, a także obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad zarządzania.

 

Dotyczy to od:
2025 roku – największych podmiotów, które już obecnie raportują na podstawie ustawy o rachunkowości, czyli jednostek zainteresowania publicznego o zatrudnieniu przekraczającym 500 osób
2026 roku – pozostałych dużych przedsiębiorstw
2027 roku – małych i średnich spółek giełdowych.

 

Choć pierwsze zmiany obejmą największe podmioty gospodarcze, nowe przepisy wpłyną również na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy ze względu na powiązania biznesowe, społeczne i wymogi środowiskowe.
Zwróć uwagę na to, czy uczestniczysz w łańcuchu dostaw. Jeśli dostarczasz na przykład półfabrykat do przedsiębiorstwa, które ma obowiązek spełnienia powyższych warunków, to odbiorca będzie wymagał szczegółowych informacji na temat tego produktu (z czego został wytworzony, z jakim śladem węglowym lub środowiskowym się to wiąże, czy stosujesz zasady zrównoważonego rozwoju).

Co możesz zrobić na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu?

Odpowiedz sobie na pytania, które pozwolą Ci sprawdzić, czy Twój projekt będzie spełniał założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

• Przeanalizuj proces produkcji w swojej firmie i sprawdź, czy na rynku są dostępne urządzenia, które sprawią, że zaoszczędzisz na energii elektrycznej.
• Może jesteś w stanie zainwestować w tworzenie nowych produktów powstałych z resztek zużytych materiałów?
• Czy w Twojej firmie istnieją procedury monitoringu zużycia zasobów (energii, wody, materiałów i potencjału pracy)?
• Czy w związku z planowaną transformacją w swojej firmie rozważasz stworzenie nowych stanowisk pracy, na przykład specjalistów lub ekspertów do spraw liczenia śladu węglowego oraz transformacji?
• A może przydałaby się rewolucja cyfrowa?
• Czy planujesz przekwalifikowanie pracowników i pomagasz im zdobywać nowe kompetencje?

Nawet jeśli nie masz prawnego obowiązku przygotowywania raportów, stosuj zasady Europejskiego Zielonego Ładu. Jeżeli chcesz korzystać z Funduszy Europejskich, będziemy od Ciebie wymagać zielonych zamówień oraz stosowania się do tych zasad. Wpłynie to także korzystnie na wizerunek Twojego przedsiębiorstwa, atrakcyjność inwestycyjną i wzrost konkurencyjności, a dla następnych pokoleń pozostanie po Tobie tylko to, co dobre.

 

Dokumenty znajdziesz pod linkami:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464